ACİL VE AFET DERNEĞİ

( ACAT )

ASSOCIATION OF EMERGENCY AND DISASTER

 

BİLGİ NOTU

Derneğin Kuruluş Amacı;

Derneğimiz; doğal, teknolojik ve insan eliyle meydana gelen olağan dışı durumlarda ve afetlerde arama ve kurtarma/medikal kurtarma hizmetleri yapmak, konuyla ilgili akademik çalışmalar, eğitmenlik ve danışmanlık, ARGE faaliyetleri ile proje çalışmaları yapmak amacı ile kurulmuştur.

Genel Merkezi: Ankara

Kuruluş Yılı: Kasım 2009

Üye Sayısı: 427

Şube Sayısı: 3 (Ankara, İstanbul, Çorum), 18 İlde Birim.

Basılı Yayın Sayısı: 6 + e-dergi.

 

Basılı Yayınlarımız:

 • Hastane Afet Planlama Rehberi Kitabı
 • Medikal Kurtarmacının Temel Dağcılık ve Kampçılık El Kitabı
 • Kimyasal Silahlar ve Tedavi Rehberi
 • Acil ve Afet Dergisi
 • Afet Tıbbı Kitabı (WADEM/2009, hastanelerin afete hazırlığı ve afet lojistiği)
 • Lojistikte Güncel Konular Kitabı

 

Yapılan Bilimsel Çalışmalar:

 • Afet 11 Sempozyumu (Fatih Üniversitesi 24-25 Aralık 2011/ İSTANBUL)
 • Nükleer Tehlikeler ve Korunma Yolları Paneli/TAEK İşbirliği (Gümüşhane Üniversitesi 2011)
 • KBRN Paneli (Ankara Eylül 2012)
 • İlk ve Acil Yardım Sempozyumu (Gümüşhane Üniversitesi Nisan 2012)
 • Uluslararası Afet 14 Kongresi (Bezmialem Vakıf Üniversitesi 31 Ekim – 02 Kasım 2014/ İSTANBUL)
 • Uluslararası 1. Ortadoğu Afet ve Hastane Öncesi Yönetim Kongresi (8-11 Ekim 2017 İstanbul. Pendik Greenpark Hotel)
 • 27 adet üniversite, SB ve özel hastanenin WHO standartlarında risk analizi, HAP planlaması ve afet tatbikatlarının yapılması,
 • 16 kurum ve kuruluşun sertifikalı KBRN-E temel ve uzmanlık eğitimlerinin OPCW standartlarında yapılması,
 • 23 Kurum / kuruluş ve STK’nın temel ve ileri seviye arama ve kurtarma (SAR) eğitimlerinin yapılması,
 • 500’den fazla kişiye İlkyardım Eğitici Eğitimi, 5000’den fazla kişiye Temel İlkyardım Eğitimleri’nin verilmesi,

 

Verilen Sertifikalı Eğitimler:

1) 1. 2. 3. Seviye Yangın Eğitimleri

2) Kurum/Kuruluşlara Yönelik Acil Durum Kriz Yönetimi Eğitimi

3) Yüksekte Çalışma Eğitimi

4) KBRN-E Eğitimi (Sağlık ve Genel Temel ve Uzmanlık Seviyesinde)

5) İlkyardım Eğitimi

6) İleri Yaşam Desteği Eğitimi

7) K9 İş Köpekleri ve Sürücü Eğitimi

8) HAP Eğitimi/HAP Eğitici Eğitimi

9) USAR (Kentsel Arama ve Kurtarma) Eğitimi

 

Ulusal/Uluslararası Operasyonlar:

 • 2011 Van Depremi (32 SAR, 5 Doktor) / 2011
 • Filipinler Hayyan Tayfunu / 2013
 • Nepal Depremi / 2015

 

Yapılan Çalışmaları:

 • Mobil Çağrı Karşılama ve Haberleşme Aracı (gerçekleşti),
 • Biyolojik Tespit Sistemi (proje devam etmektedir),
 • Arama köpeği eğitim merkezi kurulması (ACAT, SAR Germany işbirliği ile Antalya Büyük Şehir Belediyesi ortaklığıyla gerçekleştirilmiştir).

 


ASSOCIATION OF EMERGENCY AND DISASTER

( ACAT )

Founding Purpose of the Society:

Our Society was founded with the purposes of carrying out search and rescue / medical rescue activities in the natural, technological and man-made disasters and emergencies; conducting academic studies, project studies and R & D activities; providing trainings and offering consultancy services related to the subject matter.

Head Office Address: Ankara

Founding Year: November, 2009

Number of Members: 427

Total Number of Branches: 3 (in the provinces of Ankara, İstanbul, Çorum)

Total Number of Units: 18

Total Number of Printed Publication: 6 + e-magazine

 

Our Printed Publications:

 • Hospital Disaster Planning Handbook
 • Basic Handbook of Mountaineering and Camping for Medical Rescue Worker
 • Chemical Weapons and Their Treatment Guide
 • Emergency and Disaster Magazine
 • The Book of Disaster Medicine (WADEM/ 2009, disaster preparation of hospitals and disaster logistics)
 • The Book of Current Issues in Logistics

 

Conducted Scientific Studies:

 • 11th Symposium of Disaster ( Fatih University 24-25 December, 2011/ ISTANBUL)
 • Panel on Nuclear Threats and Protection Methods/ TAEK Collaboration (Gümüşhane University, 2011)
 • Symposium of First Aid and Immediate Aid (Gümüşhane University April, 2012)
 • 14th Congress of International Disaster (Bezmialem Foundation University 31th October – 2nd November, 2014/ ISTANBUL)
 • International Management Congress of the Middle East Disaster and Pre-Hospital (8-11 November, 2017 / ISTANBUL Greenpark Hotel)
 • Risk assessment studies of 27 Universities, private and public hospitals in WHO standards; Disaster and Emergency Planning for Hospitals (HAP); disaster drills
 • Providing Certified Basic and Advanced Level Trainings of CBRN for 16 Institutions and Organizations in OPCW Standards
 • Providing Basic and Advanced Level Trainings of Search and Rescue (SAR) for 23 Institutions and Organization
 • First Aid Trainings for more than 500 people, Basic First Aid Trainings more than 5000 people

 

Conducted Certified Trainings:

 • – II.-III. Levels of Fire Trainings
 • Training of Crisis Management in Emergencies for Institutions and Organizations
 • Training for Working in Height
 • CBRN-E Training ( in General, Basic and Advanced Medical Levels)
 • First Aid Training
 • Advanced Life Support Courses
 • K9 Working Dogs Training
 • Training of Disaster and Emergency Planning for Hospitals (HAP) / Training of Trainer (ToT) of HAP
 • USAR (Urban Search and Rescue) Training

 

National / International Operations:

 • 2011 Van Earthquake (32 SAR, 5 doctors)
 • Philippines Haiyan Typhoon/ 2013
 • Nepal Earthquake / 2015

 

Conducted Studies:

 • Mobile Answering and Communication Vehicle (completed)
 • Biological Detection System (on-going project)
 • Establishment of Search and Rescue Dog Training Center (This project was implemented with the partnership of ACAT and SAR Germany in Antalya Metropolitan Municipality.)

3635total visits,2visits today