Acil ve Afet Derneği Resmi Web Sitesi
ANASAYFA MEVZUAT YÖNETİM ŞUBELER FORUM ANKETLER RESİMLER VİDEOLAR SPONSORLAR İLETİŞİM
Button For Website by Vista-Buttons.com v5.7

SON HABERLER

ANKET

2019'da Yapacağımız Uluslarası Afet Fuarı ve Kongresinin Ana Teması Sizce Ne Olmalıdır?Tüm Anketler

GEÇİŞ ÖNCELİĞİNE SAHİP AMBULANSLARIN YAPTIĞI KAZALAR

GEÇİŞ ÖNCELİĞİNE SAHİP AMBULANSLARIN YAPTIĞI KAZALAR

Tarih 30/Ekim/2012, 10:18 Editör İlhan ÖZTÜRK

Ambulans Kazaları

GEÇİŞ ÖNCELİĞİNE SAHİP AMBULANSLARIN YAPTIĞI KAZALAR
Prof. Dr.İ.Hamit HANCI*,  Dr. İbrahim ACUNGİL*,  Paramedik Çağlar UZ**
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı
**Ege Üniversitesi.
 


 

GİRİŞ
Amacımız; yıllardan beri çok sayıda personelin mağdur olmasına yol açan sorunu tartışmaya açmaktır.
Bu makale bir ilimizde kavşakta kaza yapıp bir yayanın ölümüne yol açan bir ambulans sürücüsünün yerel bilirkişi tarafından kusurlu bulunması sonucu ele alınmıştır.
 
Dünyada trafik kazaları, yaralanmaya neden olan kazalar arasında birinci sıradadır (1,2,3). Son yıllarda gelişmiş ülkelerde trafik kazaları azalmışsa da, gelişmekte olan ülkelerde hala en önemli halk sağlığı sorunları arasında yer almaktadır.(1,3,4).
Günümüzde; teknolojik ve bilimsel gelişmelere paralel düşme olması gerekirken, trafik kazaları hala ülkemizde ve dünyada gündemin en ön sıralarında yer almaktadır. Hava, deniz ve demiryolu trafiğine nazaran karayollarındaki trafik, güncel hayatın önemli bir sorunu olarak devam etmektedir(5).
Kavşaklar karayollarında en fazla kaza riski olan kesimlerdir. Özellikle kent içi ulaşımda, gecikmelerin yarısından fazlasının kavşaklardaki duraklamalardan ileri geldiği gözlemlerle ortaya konmuştur(6).
Yeni hukuki düzenlemelere göre, trafik kazalarında kusur oranının belirlenmesine, artık mahkemeler karar vermektedir. Yaralamalı ve ölümlü trafik kazalarında polis,  kaza ile ilgili işlemleri yerine getirmektedir(5).
Trafik kazaları ile ilgili Karayolları Trafik Kanunun 81–84. maddeleri ile Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 152–157. maddeleri arasında ayrıntılı düzenleme yapılmıştır.
Karayolları Trafik Kanunu 83. madde sinde trafik kazalarına el koyma ve bilirkişilik konusu ele alınmıştır. Trafik kazalarında olayı inceleyip gerekli tespitleri yaparak "Trafik Kaza Tespit Tutanağı" düzenlemek üzere trafik zabıtası veya genel zabıtanın trafik eğitimi görmüş bütün personeli yetkili kılınmıştır. Bu kişiler Usul Kanunlarına göre trafik kazalarında da bilirkişi olarak mahkemece görevlendirilebilirler. Trafik kazalarında sürücü kusurlarının tespiti ve asli kusur sayılan haller aynı kanunun 84.maddesinde düzenlenmiştir(5).
 5237. sayılı TCK'nin yürürlüğe girmesinden sonra trafik kazaları için trafik kolluğu tarafından düzenlenen "Kaza Tespit Tutanağında" kusur oranı değil,  sadece "asli ve diğer kusurlar" belirtilmektedir. Bu uygulama kusur oranı tespiti için her kazadan sonra "mahkeme kararı" veya "bilirkişi raporu" 'nu zorunlu hale getirmiştir(5).
 
Ambulans,   Latince “yürümek” anlamındaki “ambulare” fiilinden gelmekte olup, “ölüm tehlikesinde olanları kurtarmak için kullanılan araç” anlamında kullanılmaktadır(7,8).
Ambulanslar İle Özel Ambulans Servisleri Ve Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği ne göre acil araç sınıfında bulunan ambulansların, zemini beyaz, acil yardım ambulanslarının çizgileri kırmızı, hasta nakil ambulanslarının ise mavi olmalı; yazıları karanlıkta görülecek şekilde reflektörize olmalı ve yazıların büyüklüğü 30 cm’yi geçmemelidir. Aracın önündeki “AMBULANS” yazısı, ayna görüntüsüyle yazılmış olmalıdır(9).
 
“New York Motorlu Araç ve Trafik Yasaları” acil eylem sırasında acil araçlara özel yetki vermiştir. Buna göre; Yetkilendirilmiş Acil Araçlarda, acil aracın sürücüsünün acil bir operasyonda iken trafikteki diğer araçlardan farklı olarak sahip olduğu ayrıcalıklar şunlardır.
a-Yasalarla belirtilen durma, duraklama ya da park etme şartlarına uymayabilir,
b-Devamlı yanan kırmızı ışıkta ya da durma işaretlerinde yavaşlayıp kontrollü bir şekilde geçebilir,
 c-Can ve mal güvenliğini tehlikeye atmamak şartıyla hız sınırını aşabilir,
d-Özel talimatlarla belirlenmiş durma ve dönme kurallarını göz ardı edebilir.
Bu ayrıcalıklar ya da Acil operasyon tanımı; yetkilendirilmiş acil aracın, acil operasyon hizmetin bitiminden sonra, merkezine geri dönüşünü kapsamamaktadır (8,10).
 
Türkiye’de geçiş üstünlüğü ise Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde ele alınmıştır (KTK md 4, KTY md.3/a-12). Bu üstünlüğü kullanabilecek araçlar ve bu araçların sürülmesi ile ilgili usul, esas ve kurallar ise KTK md.71 ile KTY md.141-142 de belirlenmiştir.
Bu ayrıcalıklar şöyle sıralanmıştır;
1) Bu araçlar, görev halinde iken geçiş üstünlüğü hakkına sahiptir.
Bu hak, halkın can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak, ışıklı ve sesli uyarı işaretlerini bir arada vermek şartı ile kullanılır.
2) Bu araçlar, hizmetin yerine getirilmesini sağlamak amacına uygun olması şartıyla, Karayolları Trafik Kanunu ve bu Yönetmelikte gösterilen trafik kısıtlamalarına ve yasaklarına bağlı değildir.
3) Bu araçların görev hali dışında geçiş üstünlüğü işaret ve hakkını kullanmaları yasaktır(11).
 
Mevzuatta cankurtaran araçları geçiş üstünlüğünde en üst sırada yer alırken bu üstünlükte öncelikli koşullar görevdeyken, can ve mal güvenliğini zarara sokmayacak şekilde kullanılmasıdır.
Ayrıca ilgili mevzuatlarda geçiş üstünlüğü olan araçların işaretini alan sürücülerin uymakla olduğu kurallar da düzenlenmiştir (KTK md.55/c, 57/b-1; KTY md.143).
 
2918 sayılı KTK’ nun 3. maddesi  “Geçiş üstünlüğü;Görev sırasında,belirli araç sürücülerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartı ile trafik kısıtlama veya yasaklarına bağlı olmamalarıdır.” demektedir
Bu hak, halkın can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak, ışıklı ve sesli uyarı işaretlerini bir arada vermek şartı ile kullanılır. Can ve mal kaybı oluştuysa somut olaya göre sürücülerin sorumluluk araştırılması yoluna gidilecektir.
 
Yurtdışında Ambulans sürüş güvenliği ile ilgili pek çok  çalışma yapılmaktadır “New York Motorlu Araç Bölüm İstatistikleri” bilgileri, bir yıl içinde 400 kadar ambulans kazasının olduğu, her gün için yaklaşık iki kişinin yaralandığına dikkat çekmektedir. Bu istatistiklere göre, bu tip kazaların  ¾’ün kontrollü kavşaklarda “duraklamadan geçme” sonucu oluşmaktadır ve çoğunlukla da önlenebilir niteliktedir(8,10,12).
Literatürde, görevleri sırasında ambulansın neden olduğu kazalardan sıklıkla trafiğin diğer üyelerinin ve yayaların etkilendiği, bunların çoğunda acil aracın başka bir araca çarparak yaralanmaya veya ölüme yol açtığı görülmektedir(8,12,13).
New York City Emergency Medical Services verilerine göre,  ambulans kazalarının büyük çoğunluğu dik açılı kavşaklarda, gündüz, olağan hava koşullarında ve düz yolda meydana gelmektedir(8,10).
 
Türkiye’de ambulans kazaları ile ilgili Türkdemir ve ark. nın yaptıkları çalışmada, 1960- 2002 yılları arasında 477 maddi hasarlı olmak üzere 614 ambulans kazası olduğu, ambulansların karıştığı kazalarda 3 kişinin ölmüş ve 367 kişinin yaralanmış olduğu, kazaların %73’ünün yerleşim merkezlerinde gerçekleştiği görülmektedir. Yine aynı çalışmada 1975–1994 yılları arasında her 10.000 ölümlü veya yaralanmalı kazanın 7,7’sinin,  1994’den sonra ise 30,6’sının ambulansların karıştığı kazalar olduğu belirtilmiş. Ambulansların karıştığı ölümlü ve yaralanmalı kazaların; sırası ile kırmızı ışık ihlali, arkadan çarpma, yön değiştirme, kavşaklarda geçiş önceliğinden kaynaklandığı gösterilmiştir(8,14) .     
Acil araç sürücülerinin “geçiş hakkı” veya “geçiş üstünlüğü” düşünceleri, ambulansın karıştığı kazaların oluşumunda önemli bir etkendir. Bu düşünce acil araç sürücülerinin kuralları kolaylıkla ihlal etmelerine neden olabilmektedir. Ayrıca acil araçlara özgü uyarıcı sistemlerinin (tepe lambaları ve siren) acil olgular dışında kullanılması, uyaran olarak trafikteki sürücülerde ani reaksiyonlar oluşturarak, kazalarda artışa neden olabilmektedir(8,15,16,17).
 Işık ve sirenin kullanılması sırasında acil araç sürücüsünde adrenalin gibi stres hormonlarının salınmakta, sonuçta hız yapma eğilimi artabilmektedir. Sürücülerin hız yapma eğilimlerinde artış saptanmasına karşın, sirensiz ve uyarı ışıkları kullanılmadan yapılan transportların gecikmeye yol açmadığı deneysel olarak gösterilmiştir(8,15,16,18).
 
Acil araç sürücüleri için hastaneye mümkün olan en kısa sürede güvenle ulaşmak temel hedef ise de bunun için gereksiz hız ya da tehlikeli sürüş uygulamalarından kaçınmak esastır(8).
     
Trafik, afet, saglikhukuku ve adlibilimler yahoo gruplarında )mail grupları)konuyla ilgili yapılan tartışmalardaki bazı görüler ise şu şekildedir.
Dr. Turhan SOFUOGLU. İzmir Sağlık Müdür Yardımcısı. 112 Ege Bölge Koordinatörü
Acil Ambulans Hekimleri Derneği Başkanı “Öncelikle yıllardan bu yana sorun olan ve çok sayıda personelimizin mağdur olduğu bu konuyu tartışmaya açtığın için teşekkür ederim. Evet, ülkemizde yürürlükte olan yasalar ambulanslara geçiş üstünlüğü veriyor ama bütün sorumluluğu ambulans sürücüsüne vererek. Kırmızı ışıkta geçerken kaza olmazsa geçebilirsin, kaza olursa diğerinin hızına bakılmaksızın 8 de 8 kusurlusun. Almanya'da ambulansların geçiş üstünlüğü var ve eğer sesli ve ışıklı uyarıları açıksa kaza anında diğer araç kusurlu oluyor. Alman yasaları trafik işaretlerinin olduğu alanlarda, yaya geçitlerinde sürücülerin yavaşlamaları ve önceliği acil yardım araçlarına ve yayalara vermelerini, aksi takdirde suçlu olacaklarını işaret ediyor. Bizde ise sorun olmazsa geçebilirsin, olursa yandın...
Bence yasa şu haliyle bile yorumlanabilir ve iş bilirkişinin raporuna bakar. Her iki aracın süratleri, kavşağa yaklaştığındaki hızları, ambulansın tipi ( acil yardım, hasta nakil, 112 ) görev durumu ( hastaya mı gidiyor, hastayı mı taşıyor, hastanın aciliyet durumu, kazanın oluş şekli, görgü tanıkları varsa kamera kayıtları vb. Şu anki teknolojik alt yapı ile 112 ambulanslarının hızları, ambulanstaki hastanın tıbbi durumu ve mobese kameraları ve birçok teknik bilgiye rahatlıkla ulaşılabilir.
… mevcut yasanın Avrupa standartlarına ulaşması için çaba gösterilmelidir.”
 
Dr. Yakup Gökhan DOGRAMACI Hukukçu. Hekim “Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde geçiş üstünlüğü (KTK md 4, KTY md.3/a–12) kavramı ve bu üstünlüğü kullanabilecek araçlar ve bu araçların sürülmesi ile ilgili usul, esas ve kurallar (KTK md.71, KTY md.141–142) belirlenmiştir.
Mevzuatta cankurtaran araçları geçiş üstünlüğünde en üst sırada yer alırken bu üstünlükte öncelikli koşullar görevdeyken, can ve mal güvenliğini zarara sokmayacak şekilde kullanılmaktır.
Bu şekilde kullanımları halinde trafik kısıtlama ve yasaklarına bağlı olmazlar.
O yüzden cankurtaran şoförü, mal ve can kaybı olmaksızın kusurlarından (hukuka uygunluk sebepleri nedeniyle) sorumlu tutulamayacaktır.
Ayrıca ilgili mevzuatlarda geçiş üstünlüğü olan araçların işaretini alan sürücülerin uymakla olduğu kurallar da düzenlenmiştir (KTK md.55/c, 57/b–1; KTY md.143).
Ancak can ve mal kaybı oluştuysa somut olaya göre sürücülerin sorumluluk araştırılması yoluna gidilecektir. Buradaki somut olayda can ve mal kaybı meydana geldiğinden ambulans sürücüsünün sorumlu tutulmayacağından bahsedilemez. 
Geçiş üstünlüğü ile ilgili (ambulans olmasa da) Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun bir kararının linki aşağıdadır. http://www.turkhukuksitesi.com/serh.php?did=552 “
 
Dr. Mustafa YORGANCI Denizli İl Ambulans Servisi “Ambulansların trafikte sınırsız ve kontrolsüz hareket etme özgürlüğü yoktur. Aşağıda alıntılanan Karayolları Trafik Yönetmeliği 141. maddesinde de belirtildiği gibi ambulansların geçiş üstünlüğü, halkın can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak, ışıklı ve sesli uyarı işaretlerini bir arada vermek şartı ile kullanılabilir. Bugüne kadar benim bildiğim tüm kavşakta gerçekleşen ambulans kazaları, bu maddeye dayanarak ve kontrolsüz kavşağa girme gerekçesiyle hep ambulans şoförleri aleyhine sonuçlanmıştır.”
Dr Murat Ersel Acil Tıp Uzmanı “..geçiş  ve yol önceliği olan bu araç kırmızıda geçmesi hata değil diye düşünüyorum, bence bu konuda bilirkişide sağlıkçı ve acil sağlık sistemleri ile ilgili bir uzman olması da gerekli diye düşünüyorum. “

Çağlar Uz. Paramedik “..2918 sayılı KTK’ nun 3. maddesi “Geçiş üstünlüğü ; Görev sırasında, belirli araç sürücülerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartı ile trafik kısıtlama veya yasaklarına bağlı olmamalarıdır.”
Mevzuattaki tanımda anladığım kadarıyla, 
Görev sırasında,
Belirli araç sürücüsünün,
Başkasının can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartı ile,
Bir takım yasaklara uymamalarına yetki vermekte olduğu görünmektedir.
ambulanslar ve ambulans sürücüsünün,
kavşak, kırmızı ışık, kalabalık trafikte geçiş üstünlüğünün,
sadece diğer araç sürücüleri tarafından,
ambulans aracının kendisinin, ışığının ve sireninin görülüp duyulduğunu
anlayıp, yol verildiğinde güvenli bir şekilde geçmesi gerekmektedir...
aksi taktirde ben geldim çekilin yoldan yoksa çarparım mantığı yoktur...
"bir insan kurtarmaya giden yolda başkalarının hayatını hiçe sayamaz"...
 
Ali ALTUNTAŞ Ankara Emniyet Müdürlüğü “2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 71.Maddesi ve Yönetmeliğin 141.Maddesi açık yazılmıştır. ...her kaza kendi içinde ayrı ayrı değerlendirilir.  Burada Ambulans sürücü arkadaşlara büyük sorumluluk düşüyor belki bir yaralıyı bir canı kurtarayım derken birden fazla canın yok almasına neden olabilirler. Sürücü arkadaşların çok dikkatli olması gerekir. Geçiş Üstünlüğüne Sahip Araçlar      
Madde 141- …Bu hak, halkın can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak, ışıklı ve sesli uyarı işaretlerini bir arada vermek şartı ile kullanılır.”


İbrahim Acungil Adli Tıp. “Ambulansın geçiş üstünlüğü kurallara tabii, eğer kavşakta kontrolsüz geçer veya kural ihlali yaparak kazaya sebep olursa normal bir araçtan farkı kalmıyor. Daha önce İzmir de ters yönde yol alarak kaza yapan ambulans sürücüsü de kusurlu bulunmuştu.”
 
Doğan Gürer İtfaiye Eri “İstanbul İtfaiyesinde itfaiye eri olarak çalışıyorum. İtfaiye şoförü değilim fakat geçiş üstünlüğü konusundaki belirsizliklerden doğan sorunları bizler de yaşıyoruz. Genel olarak teşkilat bünyesinde verilen trafik eğitimlerinde bizlere verilen bilgi kırmızı ışıkta geçmek gibi geçiş üstünlüğünden doğan haklar kullanılırken sirenler ve lambalar açık olsa bile karşı tarafın can ve mal kaybına neden olunması durumunda suçun tamamen itfaiye şoförüne ait olacağı yönündedir. Her ne kadar sivil araçlar bizlere yol vermek zorunda olsa da itfaiye veya ambulansları fark etmeme, görememe veya panikleyip ne yapacaklarını bilememe olasılıkları her zaman var. Bu tip kazalarda suçun tamamının ambulans veya itfaiye şoförüne yüklenmesi ne kadar doğru bilmiyorum. Ancak suçun çoğunluğunun kazaya sebebiyet veren acil müdahale aracı şoföründe olması mantıklı. Görevimizin tanıdığı geçiş üstünlüğü hakkı trafiği terörize etme hakkını bize vermemeli. Hele ki ölümlü kazalara neden olacak şekilde agresif araç sürmenin anlamı olmadığını düşünüyorum.  Sonuç olarak hayat kurtarmaya çalışmak başka hayatları tehlikeye atmanın bahanesi olmamalı. 
Avrupa’daki durumu bilmiyorum. Fakat Amerika'da son yıllarda itfaiye ve ambulans şoförlerindeki agresif sürüş eğilimlerinin eğitim ve bilinçlendirme kampanyalarıyla törpülenmeye çalışıldığını çok iyi biliyorum. Amerika’da NFFF (National Fallen Firefighters Foundation) tarafından yürütülen everyone goes home inisiyatifi kapsamında itfaiye şoförlerine daha sakin ve defansif araç kullanmaları telkin ediliyor. Konuyla ilgili prosedür ve politikalar  http://www.everyonegoeshome.org/resources/  adresindeki apparatus and driver safety bölümünden ulaşılabilir. Örnek olayda Amerika'daki eğilim itfaiye ve ambulansların ışıklı veya ışıksız tüm kavşaklarda olaya giderken veya dönerken ışıkları ve sirenleri açık olsa bile kavşağa girmeden önce tamamen durmaları ve kontrollerini yaptıktan sonra kavşağa girmeleri yönünde. Bence de mantıklı olan bu. 
Yine NFFF tarafından kurulan ucuz atlatılan itfaiye kazaları raporlama siteminde (National Firefighter Near Miss Reporting System) bir ambulans ekibinin benzer bir şekilde ucuz atlattığı kazanın raporu var. Raporda belirtildiği kadarıyla gerçekleşmeyen sadece "ucuz atlatılan" bu kazada bile ambulans şoförü disiplin cezası almış. Rapora ulaşmak için  http://www.firefighternearmiss.com/index.php/search-reports  adresinden 07–0000816 numaralı raporu aratabilirsiniz.”
 
Dr. Ahmet Haki TÜRKDEMIR Ankara112 “Sayın Sofuoğlu konuyu güzel özetlemiş, ancak gerçekleşen kazada olay yeri değerlendirilmesi… Çarpmanın yönü ve hızlar ile çarpılan yerlerin tanımlanması çok önem kazanır. Benzer bir kazada biz iki arkadaşımızı (Prm. Onur Demir ve Dr. Emre Demir'i saygıyla anıyorum) kaybetmiştik. Mahkeme daha geçen yıl sonuçlandığı için biliyorum. Bu kazada aklanmışlardı. Her olayda olduğu gibi vakanın kendi içindeki dinamikleri görmek ve buna göre değerlendirmek gerekir. Kural olması istisnaların oluşmasını engellemez. Olaylara tek yönlü olarak bakmamak gerekir. Genel kural kırmızı ışıkta geçmenin kusur olduğunu belirtse dahi kazanın özelindeki ayrıntılar, kusurun dağılımını önemli ölçüde belirleyecektir.
 Mete ORER. Trafik ve Ulaştırma Uzmanı. Ulaştırma Bakanlığı Müsteşar eski yardımcısı. “Geçiş üstünlüğüne sahip taşıtlar "görülür ve duyulur" işaret vermek koşuluyla kavşaktan kırmızı ışıkta geçerler. Hatta arkasından cankurtaranın geldiğini gören, kavşakta duran bir sürücü, kırmızı ışıkta dururken cankurtaranın geçemeyeceğini anlarsa o da kırmızı ışıkta geçer. Ancak geçtikten sonra yol vererek durması zorunludur. Eğer cankurtaran diğer taşıta yandan çarpmış ise yani yandan gelen taşıt kavşağın içindeyken yandan cankurtaranın darbesini almışsa bu durumda zaman hesabı yapılabilir. Diğer bütün hallerde cankurtaran sürücüsüne bir kusur verilemez.”
 
Acil araçların kendine has görevleri ve donanımları nedeniyle kaza riski artmaktadır. Ambulansların karıştığı kazalarda; kavşaklarda yavaşlamama, ışık ihlalleri, ani manevralar, yakın izleme gibi karakteristik özellikler ön plandadır. Kazaya karışan sürücü tarafından geçiş önceliğinin yanlış değerlendirilmesi sonucu “yol hakkı”, “geçiş üstünlüğü” ve “hız” düşüncelerinin kazaların kaynağı olduğu görülmektedir. Kazaların azaltılmasını istiyorsak tüm acil araç sürücülerine trafikteki rol ve sorumluluklarını içeren eğitimlerin verilmesi bir zorunluluk gibi görülmektedir.(8)
 
Buna göre,
-Acil sağlık hizmeti veren tüm araçlar daima güvenli sürüş yapmalı, hız limitlerini geçmemelidir. Sürücü yasada verilen izinleri dikkatli bir şekilde kullanarak, ekibin ve çevredeki kişilerin güvenliğini göz ardı etmemelidir.
 
-“Acil” sınıflandırması yapılan eylemler sırasında tepe lambaları ve acil ışıklar açılmalı, siren gerekmedikçe kullanılmamalıdır.
 
-Acil olmayan bir eylemde, acil araç uyarı sistemlerinin kullanılmasına gerek yoktur ve acil araçlara özel ayrıcalıklar da kullanılmamalıdır.
 
-Tüm acil araç sürücüleri yolun sağ tarafında bulunan güvenlik şeridinin sadece kendilerine ayrıldığını düşünmemeli, güvenlik şeridinde seyir halinde olan sürücüleri zorlamamalıdır.
 
-Kavşaklara yaklaşılırken, güvenli geçiş için önce hız yavaşlatmalı gerekirse durmalı ve daha sonra geçilmelidir. Kırmızı ışık veya tehlike işareti var ise tamamen durmalıdır.
 
-Tüm acil araçlar okul araçları ile karşılaştığında, uyarı işaretlerinin varlığında, kontrollü veya kontrolsüz tren yolu geçitlerinde ya da polis istemi var ise güvenli geçiş için mutlaka durmalıdır.
 
-Acil tıbbi hizmet veren araçlar, eskort kullanmaktan ya da diğer acil araçların bulunduğu konvoylara katılmaktan kaçınmalıdır. Konvoy zorunluluğu var ise güvenlik için takip mesafesini uygun aralıkta bırakmalıdır.
 
-Olay yerinde ikaz ışıklarının kullanılması fark edilebilirliği sağladığından personelin ve hastanın kazalardan korunmasında oldukça önemlidir.
 -Sürücülerin bireysel eğitim gereksinimleri, acil aracın standart bakımları ve sürücünün sürüş ve sağlık durumu kayıtları ya da madde alışkanlığı gibi faktörler titizlikle takip edilmelidir.
 
-Sürücüler için Güvenli ve ileri sürüş teknikleri ile ilgili eğitim programları hazırlanmalı ve zaman zaman tekrarlanmalıdır.
 
-Acil araçta kabindekiler de dahil tüm personelin emniyet kemerleri bağlı olmalı, tıbbi girişim haricinde personel oturur pozisyonda kemerleri takılı halde durmalıdır (8,10,19).
 
-Gerek kolluk tarafından düzenlenen tutanakta gerek bilirkişi tarafında düzenlenen raporda kazaya karışan kişilerin hangi trafik kuralını ne suretle ihlal ettiğinin tespitine yönelik açıklamalar dikkate almak sureti ile ceza hukuku sorumlulukları bakımından kusur oranları mahkeme tarafından yapılacaktır(5).
 
-Kolluk tarafından düzenlenen trafik kazası tespit tutanağına rağmen, savcı, hâkim veya mahkeme bu trafik kazasına karışan kişilerden her birinin hangi trafik kuralını ne suretle ihlal ettiğinin tespiti amacıyla bilirkişi görevlendirilebilir. Her ne kadar yaralamalı ve ölümlü trafik kazalarında polis,  kaza ile ilgili işlemleri yerine getirmekte ise de kazanın teknik ve bilimsel usullerle analiz edilip kusur oranının ortaya konulmasında sadece polisin değil, konu ile ilgili farklı alanlardaki uzmanlarında bilgi ve deneyimlerinden yararlanılması gerekir(5).
 Ek:KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ
Geçiş Üstünlüğü: Görev sırasında, belirli araç sürücülerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartı ile trafik kısıtlama veya yasaklarına bağlı olmamalarıdır.
Geçiş Üstünlüğüne Sahip Araçlar
Madde 141- Geçiş üstünlüğüne sahip araçlar ile bunların sürülmesi hakkında uygulanacak esas, usul ve kurallar aşağıda gösterilmiştir.
a) Geçiş üstünlüğüne sahip araçlar;
1) Yaralı veya acil hastaların taşınması ve bunlara ilk ve acil yardımın yapılması için kullanılan cankurtaran ve özel amaçlı taşıtlarla, yaralı ve acil hasta taşıyan diğer araçlar,
2) İtfaiye araçları ile benzeri acil müdahale araçları,
3) Sanık veya suçluları takip eden veya genel güvenlik ve asayiş için olay yerine giden zabıta araçları,
4) Trafik güvenliğini koruma veya trafik kazasına el koyma amacıyla olay veya kaza yerine giden trafik hizmetlerine ait araçlar,
5) Yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruluşa ait kar ve buz mücadelesi çalışmalarında görevli araçlar,
6) Sadece alarm sırasında olmak üzere sivil savunma hizmetlerine ait araçlar,
7) Hizmetin devamı süresince koruma araçları ile korunan araçlar,
 
b) Sürülmelerine İlişkin esas ve kurallar;
1) Bu araçlar, görev halinde iken geçiş üstünlüğü hakkına sahiptir.
Bu hak, halkın can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak, ışıklı ve sesli uyarı işaretlerini bir arada vermek şartı ile kullanılır.
2) Bu araçlar, hizmetin yerine getirilmesini sağlamak amacına uygun olması şartıyla, Karayolları Trafik Kanunu ve bu Yönetmelikte gösterilen trafik kısıtlamalarına ve yasaklarına bağlı değildir.
3) Bu araçların birbirleri ile karşılaşmalarında; geçiş üstünlüğü ile kavşaklarda ilk geçiş hakkı, bu maddenin (a) bendinde belirtilen öncelik sırası esas alınarak kullanılır.
4) Bu araçların görev hali dışında geçiş üstünlüğü işaret ve hakkını kullanmaları yasaktır.
c) Geçiş üstünlüğü hakkının kullanılması esasları;
Özel amaçlı taşıtlardan cankurtaran ve itfaiye araçları ile emniyet ve asayiş hizmetlerinde kullanılan, boyama şekilleri ve ayırım işaretleriyle tanınan geçiş üstünlüğüne sahip oldukları açıkça belli olan araçlar dışındaki ayırım işareti bulunmayan ancak, geçiş üstünlüğüne sahip olan diğer araçlardan,
1) Geçiş üstünlüğü hakkını kullanması gereken güvenlik ve asayiş hizmetlerinde kullanılanlar gerektiğinde derhal söktürülüp takılabilen ışıklı ihbar işareti ve devamlı olarak da görülmeyen kısımlarda sesli ihbar işareti bulundurmak zorundadır.
2) Cankurtaran dışında, yaralı ve acil hasta taşıyan ve geçiş üstünlüğüne sahip oldukları ayırım işaretiyle belirlenmemiş olan araçlar geçiş üstünlüğü hakkını, gereksiz olmamak şartı ile kendilerine taşıt yolu üzerinde yer açılmasını sağlamak üzere yeterli şekilde ses cihazlarını ve ışıklı işaretlerini kullanarak, gerektiğinde el ve kol işareti yaparak, karayolunu kullananları uyarmak suretiyle kullanılır.
Bu hakkı gereksiz yere kullananlar hakkında Karayolları Trafik Kanununa göre işlem yapılmakla birlikte Türk Ceza Kanunu hükümleri de uygulanır.
d) Geçiş üstünlüğü olan araçların uyarı işaretleri;
1) Işıklı uyarı işareti,
Cankurtaran araçlarında, trafik ve genel zabıtaya ait araçlarda mavi-kırmızı veya mavi, Karayolları Genel Müdürlüğünün sadece trafik hizmetlerine tahsis edilen araçlarında mavi, itfaiye ve sivil savunma araçlarında kırmızı renk ve ışık veren ve normal hava şartlarında 150 metreden görülebilen, dönerli veya aralıklı yanıp sönen lambalı cihazlardır.
2) Sesli uyarı işareti,
Araçların üzerinde veya görülmeyen kısımlarında bulunan canavar düdüğü, siren veya çan gibi en az 150 metreden duyulabilecek şekilde ses çıkaran cihazlardır.
Sesler, sivil savunma araçlarında devamlı aynı notadan, diğerlerinde değişik notaların seslendirilmesi şeklindedir.
3) Cankurtaran dışında, yaralı ve acil hasta taşıyan araçların bu amaçla kullanılacak ses ve ışık cihazları hakkında bu maddenin (c) bendinin ikinci alt bendi hükümleri uygulanır.
5.1.2. Geçiş Üstünlüğü Kullanımında Dikkat Edilmesi Gereken İlk ve Öncelikli Şart
 
KAYNAKLAR
1- WHO Injury Chart Book 2002. Department of  Injuries and Violence Prevention  Noncommunicable Diseases and Mental Health  Cluster, World Health Organization, Geneva, 2002
2- The World Report on Traffic Injury Prevention  2004. The Fundementals, Chapter One, Geneva,  2004
3- Demirtaş A. Mehmet, Trafik kazalarına Ortopedik Yaklaşım, Ankara Trafik Vakfı, Temmuz-Ağustos 2009; 38
4- Bertan M., Çakır B. Halk Sağlığı Yönünden  Kazalar, (Bertan M., Güler Ç., Halk Sağlığı Temel  Bilgiler, Ankara, 1997)
5- Özban A.Trafik Kazalarında “Kusur OranınınBelirlenmesine’ Bilimsel Yaklaşım
6- Yayla, N.,Karayolu Mühendisliği, Birsen Yayınevi, İstanbul. (2002) 280 sh.,
7- Ekşi A. Dünyada ve Türkiye’de Ambulans Hizmetlerinin Gelişimi. In Ekşi A: Ambulans Kullanımı, Übl Yayıncılık, 2005;1–9.
8- Karcıoğlu Ö. , Yıldırım G. Ö. Acil Tıp Sisteminde Sürüş Güvenliği Ve Acil Araç Sürücülerinin Eğitimleri  (drıvıng safety ın the emergency medıcal servıces and traınıng of theambulance drıvers ) © 2006 DEÜTıp Fakültesi Dergisi Cilt 20, SAYI 3, (Eylül) 2006, S: 135 – 142
9- Ambulanslar İle Özel Ambulans Servisleri Ve Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği (Resmi Gazete Tarih: 08.07.2001  No:24456), Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına dair Yönetmelik (Resmi Gazete Tarih: 10.04.2012  No:28260)
10- The Operation Of Emergency Medical Services Vehicles, New York State Department of Health. http://www.health.state.ny.us/ nysdoh/ems
11- Karayolları Trafik Yönetmeliği (Resmi Gazete Tarihi: 18.07.1997 No: 23053 Mükerrer )
12- Burns L. “So You Want To Drive an Ambulance?” Emergency Medical Services Magazine,
www.emsmagazine.com/articles/emsarts/drive.html
13- The Focus of Ambulance Crash Investigation. URL: www.emergencydispatch.org/articles-2,2005.
14- Türkdemir AH, Çavuş T, Aysun A. Türkiye’de Ambulans Kazalarında Değişim.
http://www.ascad.org/index.php?p=ambulans-guvenlisurus- teknikleri-egitimi
 
15- Vrachnou A: An Analysis Of Emergency Vehicle Crash Characteristics, Virginia Polytechnic Institute Master of Science, 2003.
16-.De Lorenzo RA, Eilers MA. Lights and Siren: A Review of Emergency Vehicle Warning Systems. Ann Emerg Med 1991; 20:1331-1335.
17-  Hunt RC, Brown LH, Cabinum ES, et al. Is Ambulance Transport Time With Ligts and Siren Faster Than
18- That Without? Ann Emerg Med 1995;25:507-511. Use of Warning Ligts and Siren in Emergency Medical Vehicle Response and Patient Transport. Prehosp Disaster Med, April-June 1994, Vol:9 no:2(133-6), URL: http://www.naemsp.org/Position% 20PapersWarnLghtSir.html
19- Tuncuk M, Karaşahin M. “Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak (GIS) Trafik Kaza Kara Noktalarının Tespiti: Isparta Örneği” 3.Coğrafi Bilgi Sistemleri Bilişim Günleri, 6-9 Ekim 2004, İstanbul. URL: cbs2004. fatih.edu.tr/index.php?task=docbildiri_2004 - 56k)

Bu haber 11887 defa okunmuştur.

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Makale

DÜZCE İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI KAYITLARINDAKİ TRAFİK KAZALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

DÜZCE İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI KAYITLARINDAKİ TRAFİK KAZALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DÜZCE İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI KAYITLARINDAKİ TRAFİK KAZALARININ DE...

İllerde Kurulması Önerilen UMKE Tim Planı

İllerde Kurulması Önerilen UMKE Tim Planı İllerde Kurulması Önerilen UMKE Tim Planı

LANGUAGE

TurkeyUnited KingdomFranceGermanyItalySpainSuudi ArabiaChinaRusianJapanGreekPortugualNorwayBulgariaRomania
12 KASIM DÜZCE DEPREMİNİN ANISINA12/Kasım/2015

AFET MONİTÖRLERİ

HABER ARA


Gelişmiş Arama

GOOGLE MAPS

HAVA DURUMU

Detaylı bilgi için resmin üzerine tıklayın.

ÜYE İŞLEMLERİ

SAYAÇ

ACAT K-9 UNIT

ACAT K-9 UNIT


Yazar Girişi | Yazarlık Başvurusu l Sitene Ekle l RSS Kaynağı