Acil ve Afet Derneği Resmi Web Sitesi
ANASAYFA MEVZUAT YÖNETİM ŞUBELER FORUM ANKETLER RESİMLER VİDEOLAR SPONSORLAR İLETİŞİM
Button For Website by Vista-Buttons.com v5.7

SON HABERLER

ANKET

2019'da Yapacağımız Uluslarası Afet Fuarı ve Kongresinin Ana Teması Sizce Ne Olmalıdır?Tüm Anketler

DÜZCE İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI KAYITLARINDAKİ TRAFİK KAZALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

DÜZCE İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI KAYITLARINDAKİ TRAFİK KAZALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Tarih 27/Ekim/2012, 19:49 Editör İlhan ÖZTÜRK

DÜZCE İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI KAYITLARINDAKİ TRAFİK KAZALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

DÜZCE İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI KAYITLARINDAKİ TRAFİK KAZALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Yılmaz Muammer*, MAYDA Atilla Senih**, Köklü Asiye***, ÖZDEMİR Bahar***, ÖZEN Esra***, SANCAK Birkan***, SAYDAM Nurbanu***, BAŞTAŞ Selen***, ÇELİK Merve,*** CAYLAN Ender***, CEYLAN Şeyma***, BİLGEN Şermin***, ÇAKIT Hakan***, ÇETİN Öznur***
 
*Asistan Dr. Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı A.B.D.
** Doç. Dr. Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı A.B.D.
***İnt. Dr. Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı A.B.D.
 
ÖZET
Amaç: 2010 yılında Düzce’de meydana gelen trafik kazalarının değerlendirilmesi.
Gereç ve Yöntem: Düzce İl Emniyet Müdürlüğü’ne bildirilen 2010 yılındaki maddi hasarlı ve ölümlü yaralanmalı 524 trafik kazasının Kaza Tespit Tutanaklarındaki verileri analiz edilmiştir.
Bulgular: Düzce İl Emniyet Müdürlüğü’ne bildirilen 2010 yılındaki kazaların %93,9’ü erkek sürücüler, %2,9 kadın sürücüler tarafından meydana getirilmiştir. Kaza yapan sürücüler %36,9 ile en sık lise mezunudur ve %84,8’inde sürücü ehliyeti mevcuttur. Ölümlü yaralanmalı kaza kayıtlarına göre araç tipi dağılımı araçların %24,2’si otomobil, %12,8’i otomobil-motosiklet, %9,6’ı otomobil-otomobildir. Yaralı sayısının bir olduğu kaza %68,6, iki olduğu %18,2, üç ve üzeri olduğu %12,9 ve hiç yaralının olmadığı kaza sadece %0,4’dür. Maddi hasarlı kazalar daha çok ilkbaharda, ölümlü yaralanmalı kazalar ise en çok yaz mevsiminde ardından sonbaharda görülmektedir. Aylara göre maddi hasarlı ve ölümlü yaralanmalı trafik kazalarının dağılımı da farklıdır. Maddi hasarlı kazalar daha çok mayıs ve aralık aylarında gerçekleşirken, ölümlü yaralanmalı kazalar en çok temmuz ayında gerçekleşmektedir. Kazaların meydana geldiği saatlere göre dağılımına bakıldığında en çok kaza %15,2 ile saat 18.00 civarında meydana gelmiştir.
Sonuç: Düzce’de maddi hasarlı kazalar daha çok iş çıkış saatlerinde olduğundan; özellikle iş çıkışları gibi trafiğin yoğun olduğu zamanlarda denetimlerin daha özenli yapılması önerilebilir.
Anahtar Kelimeler: Ölümlü Yaralanmalı Trafik Kazası, Maddi Hasarlı Trafik Kazası, Polis Sorumluluk Bölgesi,Halk Sağlığı Sorunu.
 

SUMMARY
Objectives: Evaluation of road traffic accidents that occurred in 2010 in Düzce.
Materials and Methods: Data of non fatal and fatal accidents of 524 traffic accidents reported in 2010 to Düzce Provincial Police Department were analyzed.
Results:  Of 524 traffic accidents reported in 2010 to Düzce Provincial Police Department the drivers were male in 93.9% and female in 2.9%. Level  of education was high school at 36.9%  and 84.8% of the drivers have driver’ licence. According to the records of fatal accidents vehicle type distribution was  automobile 24.2%, car-motorcycle 12.8% , auto-car 9.6%. Distribution of number of injured people at accidents was 1 person  68.6%, two 18.2%, three or more, 12.9% and noone is in only 0.4%. Non-fatal accidents has most seen in the spring and then summer and fatal accidents in autumn The distribution of fatal and non-fatal traffic accidents, by month were also different. Non-fatal accidents has been taked place in May and December, and fatal accidents in July. Of the accidents 15.2%.occurred at almost 18.00.  
Conclusion: Non-fatal accidents has been occurred at high-traffic times, such as work outs so more rigorous controls is recommended at these times..
 
Key words: Fatal Road Traffic Accident, Non-Fatal Road Traffic Accident, Responsibility area of traffic police, Public Health Problem
 
 

Giriş ve Amaç
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’ne göre dünyada trafik kazalarında her gün 3 binden fazla insan ölmektedir (1). Yirmi milyon ile elli milyon kişi ise ölümcül olmayan yaralanmalara maruz kalmakta ve bunun sonucunda dünya genelinde önemli bir iş gücü kaybı yaşanmaktadır. Trafik kazaları önde gelen bir mortalite ve morbidite nedeni olmasının ötesinde yol açtığı erken ölümler, iş gücü kaybı, sosyal kayıp ve sosyal güvenlik sistemlerine getirdiği ağır yük nedeniyle, aynı zamanda önemli bir ekonomik sorun oluşturmaktadır.  Her sene ülkelerin gayri safi milli hasılasının %4’ü trafik kazaları nedeniyle kaybedilmektedir (2). 
DSÖ’ne göre 2008 yılı en sık ölüm nedenleri arasında trafik kazaları 5–44 yaş arasında görülen başlıca üç ölüm nedeni arasındadır. Orta gelir düzeyindeki ülkelerde 7. sıradadır. Tüm dünya genelinde ise 10. sıradadır. Erken ve etkin önlem alınmadıkça, yetersiz geliştirilen yol güvenlik stratejileri ve kara kullanım planlarıyla birlikte, hızla artış gösteren araç sayısının sonucu olarak, yılda 2,4 milyon ölümle, tüm dünyada önde gelen ölüm nedenleri arasında 5. sırada yer alacağı tahmin ediliyor (3).
Türkiye’deki, trafik kazaları verilerine bakıldığında; 1970–2009 yılları arasındaki kırk yılda kayıtlara giren kaza sayısı 10 milyon 798 bin 867’ dir. Bu kazalarda 3 milyon 245 bin 363 kişi yaralanmış 207 bin 443 kişi ise ölmüştür (4). Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2009 yılında 1.053.346 trafik kazası olmuş 4,324 kişi ölmüş 201,380 kişi yaralanmıştır. 2010 yılında ise 1.104.388 trafik kazası meydana gelmiş, 4,405 kişi ölmüş 211,496 kişi yaralanmıştır (5,6). Ülkemizde trafik kazalarına bağlı ölümler, en sık ölüm nedenleri arasında 9. sırada bulunmaktadır. Ölümlülük yüklerinin dağılımına göre erkeklerde 5. sırada, kadınlarda 7. sırada, toplamda 6. sırada karayolu trafik kazaları gelmektedir (7).
Düzce İline bakıldığında ölümlü yaralanmalı kaza sayısı 692; maddi hasarlı kaza sayısı 1,004; ölü sayısı 25; yaralı sayısı 1,317 olarak kayıtlara geçmiştir. Ülkemizde en çok ölümlü yaralanmalı kaza sayısı 11,125 ile İstanbul’da meydana gelmiştir; bu sayıyı 8,893 kaza ile Ankara; 5,889 ile İzmir takip etmektedir en az ölümlü yaralanmalı kaza sayısı ise 52 kaza ile Ardahan ilinde meydana gelmiştir (6).
Kara yolu üzerinde hareket halindeki bir veya birden fazla aracın karıştığı yaralanma, ölüm veya zararla sonuçlanan olaylara trafik kazası denir. Kazalara neden olan kusurlar çok çeşitlidir. Ancak kazaların en önemli nedeni insanların kurallara uymamasıdır. Bu nedenle kara yollarında trafik güvenliğinin sağlanmasında en büyük görev trafiği paylaşan insanlara düşmektedir (8). Genelde kazalara özelde ise trafik kazalarına neden olan faktörlerin azaltılmasına koşut olarak, kazalar azaltılabilir ve hatta giderekten yok edilebilir. Burada önemli olan, sonuç değil, bu sonucu doğuran nedenlerdir. Yapılması gererken; kaza olasılığını hazırlayan faktörlerin, önceden saptanarak, yok edilmesidir. Böylece, faktörler tek tek elimine edilerek o faktörün neden olduğu kazalarda yok edilir (4,9).
            Araç sayısı sürücü sayısı ve nüfustaki artışla doğru orantılı olarak karayolu trafik kazalarında da devamlı olarak bir artış olmuştur. Ancak trafik denetimi, mühendisliği, eğitimi ve kaza sonrası ilk ve acil yardım hizmetlerinin geliştirilmesinin önemli etkisiyle ölü sayısında 1987 yılından sonra bir düşüş görülmeye başlanmıştır (10). 1990–2000 yılları arasındaki 10 yıllık dönemde kaza sayısı 115.295’ten 466.385’e yükselmiştir. Ölü sayısı ise 6.286’dan 3.941’e düşmüştür. Ölü sayısının azalmasında kaza yerinde ilk yardım, hastaneye özenle nakil ve hızlı iletişimin katkısı vardır (11).
Türkiye’de ve dünyada trafik kazaları önemli ve öncelikli bir halk sağlığı sorunudur ve her geçen yıl sorunun boyutu daha da büyümektedir (4). Bu çalışmada ülkemizde, trafik güvenliğinin sağlanmasında, tespit edilen sorunların çözülmesine katkıda bulunmak için, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü’ne bildirilen 2010 yılında bildirilen trafik kazalarının ve kazaya neden olan faktörlerin değerlendirilmesi amaçlandı.
Gereç ve Yöntem
Bu tanımlayıcı çalışmada; Düzce İl Emniyet Müdürlüğü kayıtlarına göre 2010 yılında 244 maddi hasarlı ve 280 ölümlü yaralanmalı olmak üzere toplam 524 trafik kazası incelenmiştir. Araştırmanın yeri; Düzce, araştırmanın evreni ve örneklemi; Düzce Emniyet İl Müdürlüğü’ne bildirilen Düzce İl Merkezi Polis Bölgesi’ndeki maddi hasarlı 244 ve ölümlü yaralanmalı 280 olmak üzere toplam 524 trafik kazasının kayıtlarıdır.
Araştırmanın hipotezleri ‘1. yaz mevsimindeki trafik kazaları diğer mevsimlere göre daha fazla, 2. genç sürücülerin kaza yapma oranı yaşlı sürücülere göre daha fazla, olarak kuruldu. Araştırmanın bağımlı değişkeni; trafik kazası iken bağımsız değişkenleri; kaza zamanı, hava durumu, yol çeşidi, kazaya karışan araç tipi, yol durumu, kazanın olduğu gün, kazanın olduğu saat, kaza yapanın yaşı, sürücünün cinsiyeti, eğitim durumu, ehliyetin sınıfı, alkollü olup olmadığı, kazaya katılan araç sayısı, olarak belirlendi.
Verilerin analizinde bir istatistik paket programı kullanılmıştır. Elde edilen veriler ki-kare testi kullanılarak değerlendirilmiştir. Bütün testlerde p<0.05 değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir.

Bulgular
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü kayıtlarına göre 2010 yılında 244 maddi hasarlı ve 280 ölümlü yaralanmalı olmak üzere toplam 524 trafik kazası için “Trafik Kazası Tespit Tutanağı” düzenlenmiştir. Ölümlü yaralanmalı kaza kayıtlarına göre araç tipi dağılımı araçların 68’i (%24,2) otomobil, 36’sı (%12,8) otomobil-motosiklet, 27’si (%9,6) otomobil-otomobildir. Kazaların 122’ si (%43,6) caddede, 82’ si (%29,3) devlet yolunda, 35’i (%12,5) bağlantı yolunda,140 (%51,1)’ı bölünmüş yolda; 134 (%48,9)’ü bölünmemiş yolda meydana gelmiştir. Ölümlü yaralanmalı kazaların 149 (%53,4)’u tek yönlü yolda; 130 (46,6)’u iki yönlü yolda gerçekleşmiştir. Kazaların 129 (%46,1)’u kavşak olmayan yerlerde; 75 (%26,8)’i 4 yönlü kavşakta; 46 (%16,4)’sı 3 yönlü T kavşakta gerçekleşmiştir. Bu kazaların 263 (%94,3)’ü geçit olmayan yerlerde; 16 (%5,7)’sı yaya geçidi olan yerlerde gerçekleşmiştir.
Kayıtlı kazaların cinsiyete göre dağılımı 229’u(%93,9) erkek sürücüler, 7’si(%2,9) kadın sürücüler tarafından meydana getirilmiştir. Kaza yapanların 90’ı(%36,9) lise mezunu 62’si (%25.4) orta okul mezunu, 47’si ise (%19.3) ilkokul mezunudur.
Kaza yapanların ehliyetinin olup olmamasına göre dağılımında; kazaların 207’sinde (%84,8) sürücülerin ehliyeti var, 5’inde (%2,0) sürücülerin ehliyeti yok, 20’sinde ise (%8,2) kazaya karışan sürücülerin birinde “var” birinde “yok” olarak bildirilmiştir. Kaza yapanların 118’inde (%48,4) B tipi ehliyet, 52’sinde(%21,3) E tipi ehliyet vardır.
Ölümlü yaralanmalı kaza kayıtlarına göre kaza şekli kazaların 115 (%42,9)’u yandan çarpma çarpışma; 45(%16,8)’i yayaya çarpma; 29 (%10,8)’i arkadan çarpma şeklinde gerçekleşmiştir.
Tablo 1’de ölümlü yaralanmalı kazaların kayıtlarındaki yaralı sayısı gösterilmiştir. Yaralı sayısının bir olduğu kaza 192 (%68,6), iki olduğu 51 (%18,2), üç ve üzeri olduğu 36 (%12,9) ve hiç yaralının olmadığı kaza sayısı 1 (%0,4)’dür.
 
Tablo 1. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü 2010 kayıtlarına göre ölümlü yaralanmalı kaza kayıtlarına göre yaralı sayısı
    Yaralı Sayısı
          Sayı
         Yüzde
         0
            1
             0.4
         1
          192
            68.6
         2
            51
            18.2
    3 ve üzeri
            36
            12.9
     Toplam
           280
            100
 
Tablo 2’de kazaların mevsimlere göre dağılımı gösterilmektedir. Mevsimlere göre maddi hasarlı ve ölümlü yaralanmalı trafik kazalarının dağılımı istatistiksel anlamlı olarak farklıdır. Buna göre maddi hasarlı kazalar daha çok ilkbaharda, ölümlü yaralanmalı kazalar ise en çok yaz mevsiminde ardından sonbaharda görülmektedir  (x2= 22,8, p<0.001).
 
Tablo 2. . Düzce İl Emniyet Müdürlüğü 2010 kayıtlarına göre kazaların mevsimlere göre dağılımı
 
Maddi Hasarlı
Ölümlü-Yaralanmalı
Toplam
Mevsim
Sayı
Yüzde
Sayı
Yüzde
Sayı
Yüzde
Kış
61
25.0
32
11.4
93
17.7
Ilkbahar
68
27.9
65
23.2
133
25.4
Yaz
55
22.5
96
34.3
151
28.8
Sonbahar
60
24.6
87
31.1
147
28.1
Toplam
244
100.0
53.4
100.0
524
100.0
 (x2= 22.8, p<0.001).
 
Tablo 3’de maddi hasarlı trafik kazalarının sürücülerin alkol kullanma ve kazanın olduğu mevsime göre dağılımı gösterilmiştir. Sürücülerin alkollü olduğu kazalar daha çok ilkbahar aylarında olmuştur (x2= 13,52, p=0.004).
 
Tablo 3. Sürücülerin alkol kullanma durumuna göre maddi hasarlı trafik kazasının olduğu mevsimler (Düzce 2010 kayıtları).
Alkol durumu
                                          Mevsimler
Toplam
Kış
İlkbahar
Yaz
Sonbahar
Alkollü
1(%7,1)
9(%64,3)
4(%28,6)
0
14(%6,3)
Alkolsüz
50(%23,9)
56(%26,8)
45(%21,5)
58(%27,8)
209(%93,7)
Toplam
51(%22,3)
65(%29,1)
49(%21,9)
58(%26)
223(%100)
(x2= 13.52, p=0.004).
Tablo 4’de Düzce İl Emniyet Müdürlüğü 2010 kayıtlarına göre trafik kazalarının aylara göre dağılımı gösterilmiştir. Aylara göre maddi hasarlı ve ölümlü yaralanmalı trafik kazalarının dağılımı farklıdır. Maddi hasarlı kazalar daha çok mayıs ve aralık aylarında gerçekleşirken, ölümlü yaralanmalı kazalar en çok temmuz ayında gerçekleşmektedir (x2= 29.0, p=0.002).
 

Tablo 4. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü 2010 kayıtlarına göre trafik kazalarının aylara göre dağılımı.
Ay
Maddi Hasarlı
Ölümlü - yaralanmalı
Toplam
Sayı
Yüzde
Sayı
Yüzde
Sayı
Yüzde
Ocak
18
7.4
13
4.6
31
5,9
Şubat
18
7.4
4
1.4
22
4,2
Mart
22
9.0
24
8.6
46
8,8
Nisan
20
8.2
13
4.6
33
6,3
Mayıs
26
10.7
28
10.0
54
10,3
Haziran
19
7.8
30
10.7
49
9,4
Temmuz
21
8.6
37
13.2
58
11,1
Ağustos
15
6.1
29
10.4
44
8,4
Eylül
18
7.4
30
10.7
48
9,2
Ekim
22
9.0
31
11.1
53
10,1
Kasım
20
8.2
26
9.3
46
8,8
Aralık
25
10.2
15
5.4
40
7,6
TOPLAM
244
100.0
280
100.0
524
100.0
(x2= 29.0, p=0.002)
 
Tablo 5’te Düzce İl Emniyet Müdürlüğü 2010 kayıtlarına göre trafik kazalarının hava durumuna göre dağılımı gösterilmiştir.Trafik kazalarının hava durumuna göre değerlendirilmesinde; maddi hasarlı kazaların %61,8’i ölümlü yaralanmalı kazaların %72,5’i ve toplam kazaların %67,7’si olmak üzere açık havalarda daha sık görülmüştür. Yağmurlu hava durumu ise maddi hasarlı kazalarda %18, ölümlü-yaralanmalı kazalarda %13,9, toplam kazalarda %15,8 ile ikinci sıklıktadır. İstatistiksel değerlendirmede trafik kazalarının hava durumuna göre değerlendirilmesindeki fark anlamlı olarak bulunmuştur (x2= 25,4, p<0.001).
 

Tablo 5. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü 2010 kayıtlarına göre trafik kazalarının hava durumuna göre dağılımı
Hava durumu
Kaza tipi
 
Toplam
Maddi hasarlı
Ölümlü-yaralanmalı
Açık
151(%61,8)
203(%72,5)
354(%67,7)
Bulutlu
34(%13,9)
35(%12,5)
69(%24,6)
Sisli
3(%1,2)
1(%0,35)
4(%0,76)
Yağmurlu
44(%18)
39(%13,9)
83(%15,8)
Karlı
12(%4,9)
2(%0,7)
14(%2,6)
Toplam
244(%100)
280(%100)
524(%100)
(x2= 25.4, p<0.001)
Trafik kazalarının kaza zamanına göre dağılımına göre, kazaların 160’ı(%65,6) gündüz, 81’i(%33,2) gece ve 3’ü(%1,2) alacakaranlıkta meydana gelmiştir. Trafik kazalarının kaza zamanına göre dağılımında maddi hasarlı ve ölümlü yaralanmalı kazalar arasında anlamlı bir fark görülmemiştir.
Kazaların 224’ünde(%91,8)  yolda trafik lambası bulunmamaktadır. Kazaların 95’inde ise (% 38,9)  yolda aydınlatma sistemi bulunmamaktadır. Yolda çalışma durumuna göre kazaların sadece 3’ü(%1,2)  yolda çalışma varken olmuştur. Kazaların 144’ünde(%59,0) yolda şerit çizgisi yokken, 187’sinde(%76,6)  ise trafik işaret levhası bulunmamaktadır. Kazaların 138’inde(%56,6) yaya kaldırımı yoktur. Kazaların 2’si(%0,8) trafik görevlisi varken, 242’si(%99,2) ise trafik görevlisi yokken olmuştur.
Kazaların meydana geldiği saatlere göre dağılımına bakıldığında en çok kaza %15,2 ile saat 18.00 civarında meydana gelmiştir. Kazaların %12,3’ü(30) öğlen 12.00 ve 16.00 civarında olurken, %12,7’si ise (31) 14.00 civarında olmuştur. En az kaza ise (%1,2) saat 04.00‘de olmuştur.
Tartışma ve Sonuç
Düzce İli trafik şubesi 2010 yılı maddi hasarlı trafik kazaları kayıtlarından yaptığımız çalışma sonuçlarına göre kazalar en çok mayıs ayında, gündüzleri, hava açıkken, asfalt yolda, yol kuruyken, trafik levhası ve görevlisi yokken gerçekleşmektedir. Kazaların pazartesi günleri, saat 18.00 civarında, 26–27 yaş grubunda, özel araç sahiplerinde, lise mezunlarında ve erkek sürücülerde daha sık olduğu saptanmıştır. Alkollü araç kullananlarda ve ilkokul mezunlarında kazaların ilkbahar mevsiminde daha sık olduğu saptanmıştır. Ölümlü yaralanmalı trafik kazaları ise en çok temmuz ayında, cumartesi günleri, gündüzleri, hava açıkken, asfalt yolda, caddede, yol kuruyken, kavşak ve geçidin olmadığı yerlerde, tek yönlü, bölünmüş, eğimsiz, düz yollarda yandan çarpma-çarpışma şeklinde meydana gelmiştir. Çetinoğlu ve ark. yaptığı çalışmada, Koçak ve ark. yaptığı çalışmada ve Trafik Kaza İstatistikleri Karayolu 2010 çalışmasında bu çalışmaya benzer sonuçlara ulaşılmıştır (5,12,13).
Antalya’da yapılan bir çalışmada en sık trafik kazasına neden olan araç türü otomobil olarak bulunmuştur (14). Antalya çalışmasına ve Trafik Kaza İstatistikleri Karayolu 2011 sonuçlarına benzer Düzce’de meydana gelen kazalara en çok karışan araç otomobildir (%24,2) ve en çok sürücüler yaralanmıştır. Trafikte en sık otomobil olması nedeniyle bu sonuç beklenen bir sonuç olarak değerlendirilebilir. Ancak Türkiye’de kazaya karışan en sık araç otomobil iken, taşıt cinslerine göre trafik kazasına karışan taşıtların kayıtlı taşıt içindeki oranına göre kazaya en sık otobüs neden olur, sırasıyla minibüs, kamyonet ve otomobil takip eder (15).Maddi hasarlı ve ölümlü yaralanmalı trafik kazalarının istatistiksel olarak anlamlı biçimde açık havalarda, yaz mevsiminde özellikle temmuz ayında daha çok meydana geldiği görülmüştür. Açık havalarda ve yaz mevsiminde tatil nedeniyle trafiğin daha yoğun olması  bu duruma sebep olabilir.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü kayıtlarına göre 2010 yılında toplam 524 trafik kazası gerçekleşirken, bu kazaların %46,4’ü maddi hasarlı ve %53,4’ü ölümlü yaralanmalıdır. Bu çalışmada ölümlü yaralanmalı trafik kazalarının %68,6’ında yaralı sayısı bir, %18,2’inde iki, %12,9’unda üç ve üzeri olduğu ve hiç yaralının olmadığı kaza sayısı sadece %0,4 olarak bulunmuştur. İsveç Milli Yol İdaresi, trafikte ölü ve ciddi yaralı sayısı olarak kabul edilebilir tek rakamın “sıfır” olduğunu belirtmektedir. Vizyon Sıfır politikasının uygulanmaya başladığı 1997 yılı içerisinde, İsveç’te karayolu trafik kazalarında ölü sayısı 541’di. Nüfus ve araç sayısı hesaba katıldığında diğer ülkelere oranla zaten düşük olan bu sayı yine de yüksek görülmüş, hareketliliğin bedeli olarak kabul edilemez bulunmuştur. Hız sınırlarının belirlenme esasları Vizyon Sıfır politikasında önemli bir yere sahiptir. İsveç Karayolları Teşkilatı modern yollar ve araçlara dayanılarak bilimsel olarak belirlenmiş hız limitlerinin oluşturulma mantığını şu şekilde ifade etmektedir: Saatte 30 km hızla giden bir otomobilin çarptığı yayalar büyük ihtimalle kurtulurlar. Saate 50 km hızla giden bir otomobilin çarptığı yayalar büyük ihtimalle ölürler. Güvenli bir otomobil saatte 65–70 km’ye kadar bir hızla kafa-kafaya çarpmalarda –emniyet kemerleri takılı ise– araçta bulunanları korur; yandan çarpmalarda ise bu limit 45–50 km/h’dir. Eğer yerleşim yerlerinde daha yüksek bir hız limiti arzu ediliyor ise, yaya geçitleri ve araç trafiğinin kesişmemesi gerekir. Aksi takdirde yaya geçitleri ve yollar, hız limiti azami 30 km/h olacak şekilde tasarlanmalıdır (16).
Kaza yapan sürücülerin %84,8’nde var, %2,0’sinde sürücü belgesi yok, %8,2’sinde ise kazaya karışan sürücülerin birinde “var” birinde “yok” olarak bildirilmiştir. Benzer şekilde Türkiye’de 2011 yılında gerçekleşen ölümlü-yaralanmalı trafik kazasına sebep olan sürücülerin %87,8’inde sürücü belgesi mevcuttur. Bu durum gösteriyor ki; trafik kazalarına karışan sürücülerin çoğunluğu sürücü belgesine sahiptir (15).
2010 yılında Türkiye’de Trafik polisi sorumluluk bölgesinde 1 073 878 kaza meydana gelirken, Jandarma sorumluluk bölgesinde 32 323 kaza meydana gelmiştir (15). Düzce’deki trafik kazalarının daha ayrıntılı ve doğru bir analizinin yapılabilmesi için polis bölgesi ile jandarma bölgesi kayıtlarına ulaşılabilmeli ve birlikte değerlendirilmelidir.
Öneriler
Maddi hasarlı kaza ve ölümlü yaralanmalı kazaların tespit tutanakları farklıdır. Bu durum risk faktörlerinin değerlendirilmesinde zorluğa yol açmaktadır. Kazaların standart bir forma kayıt edilmesi risk faktörlerinin belirlenmesinde daha faydalı olabilir.
Maddi hasarlı kazaların olduğu saatler daha çok iş çıkış saatleri olduğundan; bu saatlerde ve trafiğin yoğun olduğu zamanlarda denetimlerin daha özenli yapılması önerilebilir. Alkollü sürücülerin ilkbaharda daha sık maddi hasarlı kaza yapmaları göz önünde bulundurularak alkol kontrollerinin bahar mevsiminde sıklaştırılması önerilebilir. Trafik kazalarının azaltılabilmesi için genel olarak sürücülerin trafik kurallarına uymaları gerektiği konusundaki farkındalıkları artırılmalıdır. Kaza yapan, kural ihlali yapan sürücüler psikolojik değerlendirmeden ve eğitimden geçirilebilir.
Bu çalışma 15. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi’ne Sözlü Bildiri olarak kabul edilmiştir.
KAYNAKLAR
(erişim tarihi: 12 temmuz 2011)
2. Fidan F, Ünlü M, Sezer M, Kara Z ,Kamyon sürücülerinde trafik kazası ve OUAS arasındaki ilişki, Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2007; 55(3): 278-284
3. Global Plan for the Decade of Action for Road Safety 2011-2020, http://www.who.int/roadsafety/decade_of_action/plan/en/index.html.
4. Akdur R. Türkiye ve Dünyada Trafik Kazalarının Önemi, Ulaşım ve Trafik Güvenliği Dergisi, Nisan 2012 sayfa: 10-15
5. Çetinoğlu E, Canbaz S, Tomak L, Pekşen Y,Samsun İli 2004 Yılı 112 Acil Servis Hastaları Bildiren Trafik Kazaları Değerlendirilmesi, Türkiye Acil Tıp Dergisi 2007,7(1):1–4.
 (erişim tarihi: 04 Eylül 2012)
 7. Türkiye Hastalık Yükü Çalışması 2004,SB, Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığı, Hıfzısıhha Mektebi Müdürlüğü.
(Erişim Tarihi:12 Temmuz 2011)
(erişim tarihi: 12 Temmuz 2011)
9. Akdur R..Toplumsal Açıdan Trafik Kazaları,  ANTIP, Ankara 1998 s:215-239.
10. T.C. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı Trafik Araştırma Merkezi Müdürlüğü ‘Türkiye ve Dünya’da Karayolu Trafik Kazaları Değerlendirmeleri’ ANKARA 2001.
11. Gürbüz, N.: Sağlık Bakanlığı Dr. Muhittin Ülker Acil Yardım ve Travmatoloji Hastanesine Trafik Kazası Nedeni İle Başvuranların İncelenmesi, Turkish Journal of Forensic Sciences, 5 (3): 7-14, 2006.
12. Koçak S, Uçar K, Bayır A, Ertekin B, Acil Servise Başvuran Motosiklet ve Bisiklet Kazası Olgularının Karakteristikleri, Türkiye Acil Tıp Dergisi 2010,10(3):112–118.
13. T.C. Emniyet Genel Müdürlüğü, TÜİK,  Trafik Kaza İstatistikleri Karayolu 2010, TÜİK, Ankara, sayfa 29, 2011.
14. Eken C, Görmez H, Başhekim M, Akyürek S, Kartal M Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Anabilim Dalı, Motorlu taşıt kazaları ve risk faktörleri: Antalya ilinde meydana gelen 12185 trafik kazasının analizi, Türkiye Acil Tıp Dergisi 2005; 5(4):175–180.
15.TUİK Trafik Kaza İstatistikleri Karayolu 2011
www.tuik.gov.tr/IcerikGetir.do?istab_id=70 (Erişim tarihi:09.09.2012)
16. Durna T.Karayolu Trafik Güvenliğine Sistem Yaklaşımı: İsveç’in “Vizyon Sıfır” Politikası, Polis Bilimleri Dergisi 2011;Cilt:13(1):1-23.

Bu haber 2704 defa okunmuştur.

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Makale

GEÇİŞ ÖNCELİĞİNE SAHİP AMBULANSLARIN YAPTIĞI KAZALAR

GEÇİŞ ÖNCELİĞİNE SAHİP AMBULANSLARIN YAPTIĞI KAZALAR Ambulans Kazaları

İllerde Kurulması Önerilen UMKE Tim Planı

İllerde Kurulması Önerilen UMKE Tim Planı İllerde Kurulması Önerilen UMKE Tim Planı

LANGUAGE

TurkeyUnited KingdomFranceGermanyItalySpainSuudi ArabiaChinaRusianJapanGreekPortugualNorwayBulgariaRomania
12 KASIM DÜZCE DEPREMİNİN ANISINA12/Kasım/2015

AFET MONİTÖRLERİ

HABER ARA


Gelişmiş Arama

GOOGLE MAPS

HAVA DURUMU

Detaylı bilgi için resmin üzerine tıklayın.

ÜYE İŞLEMLERİ

SAYAÇ

ACAT K-9 UNIT

ACAT K-9 UNIT


Yazar Girişi | Yazarlık Başvurusu l Sitene Ekle l RSS Kaynağı