Acil ve Afet Derneği Resmi Web Sitesi
ANASAYFA MEVZUAT YÖNETİM ŞUBELER FORUM ANKETLER RESİMLER VİDEOLAR SPONSORLAR İLETİŞİM
Button For Website by Vista-Buttons.com v5.7

SON HABERLER

ANKET

2019'da Yapacağımız Uluslarası Afet Fuarı ve Kongresinin Ana Teması Sizce Ne Olmalıdır?Tüm Anketler

10. Ulusal Sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongresi

10. Ulusal Sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongresi

Tarih 20/Mayıs/2012, 23:16 Editör İlhan ÖZTÜRK

10. Ulusal Sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongresi / Mardin

http://www.syd2012.org/

 
14:00 Hoşgeldiniz
Yrd Doç. Dr. Onur Yarar
Sağlık Yöneticileri Derneği Başkanı
14:10- 18:00 Bilimsel Bildiriler
 14:10-15:00 Adnan Adıvar Salonu - Sözel Bildirileri
Oturum Başkanı:Yrd.Doç.Dr. Selma Söyük, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
  A1-1 Evde Bakım Hizmetlerinde Desantrilizasyon ve Yaşlılık Olgusu Üzerine Proje 
Murat İskender Aktaş, Rasime Acar Aktaş, Selma Söyük

A1-2 Sağlıkta Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi Olarak Kurumda Doğan Çocukların Burslu Olarak Okutulması
Emel Aydın, Fatih Ölmez, Gürkan Kolbaşı, Emel Aydın

A1-3 Bursa’da Hastanelerin Marka Yönetiminin Değerlendirilmesi 
Gonca Buran, Mithat Kıyak

A1-4 İstanbul İlinde Faaliyet Gösteren Özel Hastanelerdeki Müşteri (Hasta) İlişkileri Yönetimi Uygulamalarında Ön Büro Çalışanlarının Rolünü Tespit Etmeye Yönelik Bir Araştırma 
Burcu Pekduyurucu, Hilal Kamer

A1-5 Bulut Bilişim, Hukuki Boyutu Ve Sağlık Sektöründeki Yansımaları 
Nilgün Karataş Gümüştaş, Özlem Öztürk, Yeşim Atasoy

A1-6 Akdeniz Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Ayaktan ve Yatan Hasta Memnuniyet Araştırması 
Selma Söyüncü, Işık Özcan, Hüseyin Güneş, Halime Taşkınsoy, Deniz Hizay
 14:10-15:00 Refik Saydam Salonu - Sözel Bildirileri
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Hanifegül Taşkıran, Okan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu
  A2-1 Sağlık Hizmetlerinde Verimlilik ve Etkin Maliyet Denetimi İçin Bir Yaklaşım
Zeynep Kahveci, Tuncer Hatunoğlu, Elif Evke, Nevzat Kahveci

A2-2 Hastane Enfeksiyonlarının Hastaların Bakım- Tedavi Maliyetlerine Etkisi 
Gülden Akkan 

A2-3 Kronik Böbrek Yetmezliği Tedavisinde Renal Transplantasyon Ve Hemodiyalizin Ekonomik Açıdan Karşılaştırılması 
Sinem Kanar Dinar, Ayhan Dinçkan, Gültekin Süleymanlar, Gizem Burgucu 

A2-4 Hastanelerde Faaliyet Ta banlı Maliyetleme ve Bir Örnek Uygulama 
Emre Boztekin, Metin Ateş, Seher Çimen

A2-5 Kaliteli ve Sürdürülebilir Sağlık Hizmeti Sunumunda Hizmet Birim Maliyet Yönetiminin Etkinliği 
Emin Murat, Vedat Açar, Fehime Işık, Mehtap Omaç Sönmez, Onur Yarar

A2 -6 Evde Sağlık Hizmetinin Maliyet Analizi Ve Klinik Yatan Hasta Maliyetiyle Karşılaştırılması
Gülhan Akbulut, Emel Aydın
14:10-15:00 Nusret Fişek Salonu - Sözel Bildirileri
Oturum Başkanı: Yrd.Doç.Dr. Gülbahar Keskin, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
  A3-1 Sağlık Hizmet Çalışanlarına Yönelik Psikolojik Güçlendirme Kavramının İncelenmesi 
Gözde Demirelli, Elif Bakkal, Cem Dikmen

A3-2 Global Hasta Güvenliği Endeksi Versiyon 1.0 
Mehmet Nurullah Kurutkan, Mustafa Bulun

A3-3 İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine Başvuran Hastaların Memnuniyet Durumlarının Değerlendirilmesi 
Mehmet Karataş, Engin Burak Selçuk, Nusret Nak, Esra Pınar Akdağ

A3-4 Hasta Memnuniyeti: İstanbul’da Bir Özel Hastane Uygulaması 
Cem Dikmen, Ülker Taflıoğlu, Sevinç Mutlu

A3-5 Sağlık Sektöründe Satınalma Birimi Performansı Ölçümü İçin Ölçütler Belirlenmesi Gerekli Mi? 
Emel Aydın, Gülhan Akbulut
15:00-15:50 Adnan Adıvar Salonu - Sözel Bildirileri
Oturum Başkanı:Yrd.Doç.Dr. Zafer Acar, Okan Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi
  B1-1 Hekim ve Hemşirelerde Örgütsel Vatandaşlık Davranışı, Örgütsel Sessizlik, Çalışan Performansı Ve Aralarındaki İlişkinin İncelenmesi 
Erhan Kılınç, Hatice Ulusoy

B1-2 Eğitim Yoluyla Yöneticilere Çalışanlarının Davranışlarını Düzeltmek Amacıyla Verdikleri Geribildirimlerde Kullanabilecekleri “Ayrıştırma Yöntemi”ni (Pinpointing) Öğretmek:
Deneysel Bir Çalışma 
Duysal Aşkun Çelik

B1-3 Örgütsel Bağlılığın İş Performansına Etkisi ve Bir Devlet Hastanesi Örneği 
Saadet Söyük, Hakan Kitapçı, Selma Söyük

B1-4 Mobbing Davranışı ve İstanbul İli Ana Çocuk Sağlığı Merkezlerinde Sağlık Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma
Gamze Fışkın, Selma Söyük 

B1-5 Hemşirelerin Örgütsel Sinizm Algı Düzeyinin Belirlenmesi 
Abidin Özbey, Haydar Sur, Selma Söyük, Filiz Coşkun
15:00-15:50  Refik Saydam Salonu - Sözel Bildirileri
Oturum Başkanı: Yrd.Doç.Dr. Yıldırım B. Gülhan, Okan Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi  
  B2-1 İlk Türk Tıp Mektebi ve Kliniği Gevher Nesibe Darüşşifası’na Tarihsel Bir Bakış 
Nejla Aydınoğlu, Yücel Öztürk, Gürhan Korkmaz

B2-2 Cumhuriyet Dönemi Sağlık Alanında Yapılan Yeniliklerin Basındaki Yansımaları; Bir Örnek Yoldaş Gazetesi 
Yücel Öztürk, Nejla Aydınoğlu, Gürhan Korkmaz

B2-3 Balkan Savaşları Sırasında Sağlık Hizmetlerinin Koordinasyonu 
Gürhan Korkmaz, Nejla Aydınoğlu, Yücel Öztürk

B2-4 Sağlığın Geliştirilmesinde Evrensel Sağlık Bildirgelerinin Önemi ve Türkiye’de Sağlık Reformları
Meral Madenoğlu Kıvanç, Gülbahar Keskin

B2-5 İlköğretim Okulları Öğretmenlerinin İlk Yardım Bilinç Düzeyi 
Döne Arslan, Oğuz Özyaral
15:00-15:50 Nusret Fişek Salonu - Sözel Bildirileri
Oturum Başkanı:Yrd.Doç.Dr. Cem Dikmen, İstanbul Bilim Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu
  B3-1 İnsani Kalkınma Endeksi ve Türkiye’nin Diğer Ülkelerle Kıyaslanması 
Pınar Güngör, Aslı Cebeci, Pırıl Karataş, Haydar Sur

B3-2 İstanbul’da Kamuda Sağlık Yöneticilerinin İnsani Gelişme Endeksi İle İlgili Bilgi Düzeyleri 
Aslı Cebeci, Pınar Güngör, Pırıl Karataş, Haydar Sur

B3-3 Sağlık Çalışanlarının Tıbbi Hata Tutumu Konusundaki Görüşlerinin Araştırılması 
Şebnem Aslan, Demet Akarçay, Emine Ocak

B3-4 Geleceğin Sağlık Yöneticileri ve Beklenen Yeterlilikler 
Dilaver Tengilimoğlu, Aysu Kurtuldu, Alper Güzel, Ceyda Şengör

B3-5 İstanbuldaki Hastane Eczacılarının Klinik Eczacılık Konusundaki Bilinçliliği 
Pırıl Karataş, Haydar Sur, Aslı Cebeci, Pınar Güngör
16:10-17:00 Adnan Adıvar Salonu - Sözel Bildirileri
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Zeynep Kahveci, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi  
  C1-1 Sağlık Kurumlarında Örgüt Kültürü ve İnovasyonun Firma Performansı Üzerine Etkileri 
A.Zafer Acar, Pınar Acar

C1-2 Hastane Yöneticilerinin Proaktivite Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma 
Nurperihan Karabulut, Ahmet Murat Özkan

C1-3 Hastanelerde Hemşire İnsan Gücü Planlaması
Özgül Özkoç, Murat Kılıç

C1-4 Bir Özel Dal Hastanesinde 2008-2011 Yılları Arasında Çalışan Memnuniyet Oranlarının Değerlendirilmesi 
F. Şebnem Özdem, Pınar Güngör, Meryem Yaşar Kocabey, M. Şeyda Öcalmaz, Ramazan Uluhan

C1-5 Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Tıp Merkezinde Çalışan Personelin Motivasyonunu Etkileyen Faktörler 
Akvardar Tülay, Özçelik Baycan, Düzgün Jale, F. Aylin Konkan, Ekrem Tatoğlu
16:10-17:00 Refik Saydam Salonu - Sözel Bildirileri
Oturum Başkanı:Yrd.Doç.Dr. Birkan Tapan, İstanbul Bilim Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu
  C2-1 Çalışan Güvenliği Kapsamında Kesici- Delici Alet Yaralanmalarının Epidemiyolojisi Ve Korunma Önlemlerinin Etkinliği 
Pınar Güngör, Ayşegül Samatlı, Zühal Bolca, M. Şeyda Öcalmaz, Ramazan Uluhan

C2-2 Farklı Meslek Gruplarındaki Sağlık Çalışanlarının Çalışma Memnuniyetleri Düzeylerinin İncelenmesi 
Jale Düzgün, Baycan Özçelik, Tülay Akvardar, F. Aylin Konkan

C2-3 Hastane Yönetiminde İşe Alıştırma (Oryantasyon) Eğitiminin Önemi ve Uygulama Örnekleri
F. Aylin Konkan, Baycan Özçelik, Jale Düzgün, Tülay Akvardar, Kemal Özden

C2-4 Tükenmişliğin Mesleki Bağlılık ve İş Performansına Etkisi: Hemşireler Üzerine Bir Araştırma 
Hakan Kitapçı, Emine Göksel 

C2-5 İran Fizyoterapistlerinde Tükenmişlik Sendromunun Değerlendirilmesi
Maghsoud Eivazi Gh, Amin Alilou, Sara Fereydounnia, Zohreh Zaki,I, M.H Sahebihagh
16:10-17:00 Nusret Fişek Salonu - Sözel Poster Bildirileri
Oturum Başkanı:Doç.Dr. Ayşegül Yıldırım Kaptanoğlu, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
  C3-1 Yönetimde Etkin Dinlemenin Rolü 
Gülbahar Keskin, Meral Madenoğlu Kıvanç

C3-2 Yönetimde Kariyer Engeli: Cam Tavan Sendromu Ve Yansımaları 
Sinem Somunoğlu, Gonca Buran

C3-3 İnsan Kaynakları Yönetiminde Personel Güçlendirme (Empowerment) 
Müge Yurtsever

C3-4 Hasta İle Sağlık Personeli İletişimi
Kayhan Tandoğan

C3-5 Evde Bakım Hizmetleri 
Sinem Kanar Dinar, Cenk Dikmen, Gülçin Yanar

C3-6 Sağlık Turizmi 
Şebnem Kişmir,Fazile Yaşar, Cangül Karakaya, Çilem Çapkınoğlu

C3-7 Hastanelerde Atık Yönetimi ve Sorunlar 
Nurcan Kara

C3-8 İstanbul Tıp Fakültesinde Tıpta Uzmanlık Öğrencilerine Yapılan Uygulamalı İnfeksiyon Kontrolü Eğitimi 
Hatice Kaymakçı, Aslı Özdemir, Derya Aydın, Selma Karabey
17:10-18:00 Adnan Adıvar Salonu - Sözel Bildirileri
Oturum Başkanı:Yrd.Doç.Dr. Hatice Ulusoy, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
  D1- 1 Hastanede Çalışan Hekim ve Yardımcı Sağlık Personelinin Empati Düzeylerinin Yönetimsel Bakış Açısı İle İncelenmesi 
Ahmet Elmalı, Ayşegül Yıldırım Kaptanoğlu

D1-2 Sağlıkta Dönüşüm Programı Kapsamında Aile Ağız Diş Sağlığı Merkezleri Modeli Önerisi ve Maliyet Hesabı 
Bilgehan Doğru, Ayşegül Yıldırım Kaptanoğlu

D1-3 Sağlık Hizmeti Kalite Yönetiminde Laboratuvar Akreditasyonu ve Önemi 
Yusuf Erdoğan, Ayşegül Yıldırım Kaptanoğlu

D1-4 Özel Bir Hastanenin Dış Müşteri Odaklı Şikâyetlerinin Analizi 
Ayşegül Yıldırım Kaptanoğlu, Tuğçe Savaş, Gülfer Bektaş, Burcu Çalık, Orhan Zengin

D1-5 Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetleri Yönetimi ve Sağlık Yönetimi İlkeleri Uyarınca Bir Model Önerisi 
Temel Kılınçlı, Ayşegül Yıldırım Kaptanoğlu, Gülfer Bektaş

D1-6 Türkiye’de Afet Durumlarında Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetlerinin Yönetimi: Proje Model Önerisi 
Temel Kılınçlı, Ayşegül Yıldırım Kaptanoğlu, Gülfer Bektaş
 17:10-18:00 Refik Saydam Salonu - Sözel Bildirileri
Oturum Başkanı:Yrd.Doç.Dr. Meral Madenoğlu, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
  D2-1 Malatya Devlet Hastanesi Beyaz Kod Olay Bildirimlerinin İncelenerek Sağlık Çalışanlarına Uygulanan Şiddetin Değerlendirilmesi 
Fehime Işık, Makbule Karaman, Fatma Mordoğan, Emin Murat, Onur Yarar

D2-2 Liderlik Davranışlarının Hastane Çalışanları Üzerindeki Tükenmişliğe Etkisi 
Begüm Zeynep Özbaş, Yıldırım B. Gülhan, Pınar Acar

D2-3 Bekleme Hattı Modellerinden Genel Kuyruk Teorisi Ve Bir Özel Hastanede Vaka Çalışması 
Mehmet Bircan Güleç,Ülker Taflıoğlu, Şeref Dilekçi, Sinan Durmuş, Hüseyin Güneş

D2-4 Avrupa Birliği Ve Türk Mevzuatı Açısından Sağlık Kuruluşlarında İş Sağlığı, İş Güvenliği, Meslek Hastalıkları Ve Bir Araştırma 
Gülnur Akkaya

D2-5 Türkiye’de Medikal Turizm ve Seçilmiş Bazı Ülkelerin Medikal Turizme Yaklaşımları 
Özlem Karatana, Pınar Güngör, Meryem Yaşar Kocabey, Ramazan Uluhan

D2-6 Bezdiri’nin (Mobbing) Kamu Sağlık Çalışanlarını Üzerine Etkisi: Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi Örneği 
Seher İlhan, Hanifegül Taşkıran, İbrahim İlhan
 17:10-18:00 Nusret Fişek Salonu - Sözel Poster Bildirileri
Oturum Başkanı:Doç.Dr. Şebnem Aslan, Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
  D3-1 Sağlık Hizmetlerinde Kalite Yönetimi 
Birkan Tapan, Neşe Çapraz, Sinem Kanar Dinar

D3-2 Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının Ülkeler Bazında Uygulanma İlkeleri ve Türkiye Uygulaması 
Neşe Çapraz, Birkan Tapan, Cenk Dikmen

D3-3 Hastane Bilişim Teknolojilerinde Dış Kaynaklardan Yararlanma (Outsourcing) ve Hizmet Kalitesine Etkileri 
Cem Dikmen, Çiğdem Savaş 

D3-4 Toplam Kalite Yönetimi Sağlık Sektöründe Müşteri Odaklılık ve Hasta Memnuniyeti 
Dilan İlhan

D3-5 Sağlık Hizmetlerinde Benchmarking (Kıyaslama) Çalışmaları 
Elif Bakkal, Cem Dikmen, Gözde Demirelli

D3-6 Kamu Sağlık İşletmelerinde İndikatör Yönetimi, Sağlık Hizmetlerinde Kalite ve Akreditasyon Süreçleri 
Gülfer Bektaş, Ayşegül Yıldırım Kaptanoğlu

D3-7 Örgütsel Davranış ve Duygusal Zekâ 
Funda Akbal
  Sosyal Etkinlik 
21:00 Tavla Turnuvası
Açılış Kokteyli kandil nedeni ile Cuma akşamına alınmıştır

Bu haber 3043 defa okunmuştur.

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Kongre

3. DÜNYA ACİL ve AFET FUARI & KONGRESİ DÜZENLENECEKTİR

3. DÜNYA ACİL ve AFET FUARI & KONGRESİ DÜZENLENECEKTİR Acil ve Afet Derneği (ACAT) olarak, “3. Uluslararası Acil & Afet Fuar ve Kongresi”ni Ekim 2019 tarihinde İstanb...

18. ULUSAL BİYOLOJİ ÖĞRENCİ KONGRESİ-MARMARA ÜNİVERSİTESİ

18. ULUSAL BİYOLOJİ ÖĞRENCİ KONGRESİ-MARMARA ÜNİVERSİTESİ 18. ULUSAL BİYOLOJİ ÖĞRENCİ KONGRESİ-MARMARA ÜNİVERSİTESİ 04-09 TEMMUZ 2011

LANGUAGE

TurkeyUnited KingdomFranceGermanyItalySpainSuudi ArabiaChinaRusianJapanGreekPortugualNorwayBulgariaRomania
12 KASIM DÜZCE DEPREMİNİN ANISINA12/Kasım/2015

AFET MONİTÖRLERİ

HABER ARA


Gelişmiş Arama

GOOGLE MAPS

HAVA DURUMU

Detaylı bilgi için resmin üzerine tıklayın.

ÜYE İŞLEMLERİ

SAYAÇ

ACAT K-9 UNIT

ACAT K-9 UNIT


Yazar Girişi | Yazarlık Başvurusu l Sitene Ekle l RSS Kaynağı